FFT   フジモリ・フィッシング・タックル


     

FCV探見丸搭載船 
戻る
 

                          2022年9月17日現在

都道府県  港  船宿名  船名
 千葉県  大原港  義之丸  義之丸
 千葉県  大原港  新幸丸  新幸丸
 千葉県  大原港  あままさ丸  しあき丸
 千葉県  勝浦松部港  和八丸  第二 和八丸 
 千葉県      第二十三 和八丸 
 千葉県  鴨川港  新生合同丸  第三 新生合同丸
 千葉県  勝山港  新盛丸  第一 新盛丸
 千葉県   勝山港   利八丸   第一 利八丸 
 千葉県  勝山港  宝生丸  第二十一 宝生丸
 千葉県  市川港  洋平丸  第七 洋平丸
 千葉県  浦安港  吉野屋  第三十一 吉野屋丸
 神奈川県  川崎港  中山丸  第五 中山丸
 神奈川県      第六 中山丸 
 神奈川県      第八 中山丸 
 神奈川県   松輪江奈港   一義丸  第二十一 一義丸 
 神奈川県      第二十二 一義丸 
 神奈川県      第二十八 一義丸
 神奈川県  松輪江奈港   大松丸  大松丸
 神奈川県  長井港  栃木丸  第十一 栃木丸
 神奈川県  長井漆山港  かねい丸  第八 かねい丸
 神奈川県  長井漆山港  昇丸  昇丸
 神奈川県  小坪港  太郎丸  太郎丸
 神奈川県  小坪港  洋征丸  洋征丸
 神奈川県  江ノ島港  でいとう丸  第十八 でいとう丸
 神奈川県  片瀬漁港  萬司郎丸  第十八 萬司郎丸
 神奈川県  平塚港  庄三郎丸  第二十五 庄三郎丸
 神奈川県  福浦港  よしひさ丸  第三 よしひさ丸
 静岡県  稲取港  山吉丸  山吉丸
 静岡県  柿崎港  兵助屋  兵助丸
 静岡県  須崎港  宝栄丸  第八 寶栄丸
 静岡県   妻良港  大日丸  大日丸
 静岡県   土肥港  とび島丸  第十一 とび島丸
 静岡県       第十八 とび島丸 
 静岡県  清水港  公翔丸  公翔丸
 静岡県  用宗港  興津丸  興津丸
 静岡県  御前崎港  博栄丸  博栄丸
 静岡県  御前崎港  第十五増福丸  第十五 増福丸
 ※ 乗船時に使用出来るかどうか、上記リストの搭載船に直接確認してください。
 ▲ページ トップへ
 

Copyright(C)2010-2022 FUJIMORI・FISHING・TACKLE All Rights Reserved