FFT   フジモリ・フィッシング・タックル


     

FCV探見丸搭載船 
戻る
 

                             2017年04月28日現在

都道府県  港  船宿名  船名
 北海道  釧路港  繁栄丸  繁栄丸
 北海道  大津港  芳陽丸  芳陽丸
 北海道  十勝港  第五十五 幸丸  第五十五 幸丸
 北海道  浜大樹港  第8 勝昇丸  第8 勝昇丸
 北海道  静内港  海陽丸  海陽丸
 青森県  北金ヶ沢港  光翔丸  光翔丸
 岩手県  普代村太田名部港  翔光丸  第二十一 翔光丸
 茨城県  波崎港  釣楽園 征海丸  第1 第2 第5 征海丸
 茨城県  鹿嶋港  植田丸  植田丸      
 千葉県  片貝港  勇幸丸  第二勇幸丸     
 千葉県  大原港  新幸丸  新幸丸
 千葉県  勝浦松部港  和八丸  第二・第二十三和八丸 
 千葉県  勝山港  利八丸  第一 利八丸
 千葉県  勝山港  新盛丸  第一 新盛丸
 千葉県  浦安港  吉野屋  第三十一 吉野屋丸
 神奈川県  川崎港  中山丸  第六 中山丸
 神奈川県  松輪江奈港  大松丸  大松丸
 神奈川県  長井港  栃木丸  第十一 栃木丸
 神奈川県  長井漆山港  かねい丸  第八 かねい丸 NEW
 神奈川県  小坪港  洋征丸  洋征丸
 神奈川県  小坪港  太郎丸  太郎丸
 神奈川県  江ノ島港  でいとう丸  第十八 でいとう丸
 神奈川県  平塚港  庄三郎丸  第22 庄三郎丸
 静岡県  稲取港  山吉丸  山吉丸
 静岡県  須崎港  宝栄丸  第八 宝栄丸
 静岡県  柿崎港  兵助屋  兵助丸
 静岡県  沼津港  鈴竹丸  鈴竹丸
 静岡県  沼津静浦港  第八 幸松丸  第八 幸松丸
 静岡県  由比港  龍神丸  龍神丸
 静岡県  由比港  山しず丸  山しず丸
 静岡県  由比港  青木丸  青木丸
 静岡県  清水港  公翔丸  公翔丸
 静岡県  用宗港  興津丸  興津丸
 静岡県  焼津港  ともわ丸  ともわ丸
 静岡県  吉田港  恵漁丸  恵漁丸
 静岡県  坂井平田港  第八 海神丸  第八 海神丸
 静岡県  地頭方港  第八 昭福丸  第八 昭福丸
 静岡県  御前崎港  博栄丸  博栄丸
 新潟県  新潟東港  さんしち丸  さんしち丸
 新潟県  名立港  釣友丸  釣友丸
 富山県  新湊港  新湊釣船センター  邦洋丸
 石川県  七尾港  信興丸  第5 信興丸
 福井県  小浜西津港  釣船 直幸丸  直幸丸
 福井県  三国港  越前フィッシングセンター  ディープオーシャン
 福井県  九頭竜マリーナ  愛海丸  愛海丸
 福井県  福井新港  JERK  JERK
 福井県  福井新港  神海丸  神海丸
 福井県  色ケ浜港  日吉丸  日吉丸
 愛知県  田尻港  祐英丸釣船  祐英丸
 愛知県  豊浜港  健成丸  健成丸
 三重県  本浦港  山洋丸  山洋丸
 京都府  波見港  釣船一心丸  一心丸
 京都府  養老港  裕凪丸  裕凪丸
 京都府  久美浜港  アングラーズ・1  アングラーズ・1
 和歌山県  船波港  貴志丸  貴志丸
 和歌山県  富田浦袋港  代々丸  代々丸
 和歌山県  加太港  谷口丸  TANIGUCHIMARU
 和歌山県  加太港  一栄丸  一栄丸
 和歌山県  加太港  杣野丸  杣野丸
 和歌山県  加太港  こてやす丸  こてやす丸
 和歌山県  加太港  道浦丸  道浦丸
 和歌山県  加太港  正福丸  正福丸
 和歌山県  加太港  淡隆丸  淡隆丸
 和歌山県  加太港  淡隆丸  淡隆丸 U
 和歌山県  加太港  井上丸  井上丸
 徳島県  鳴門亀浦漁港  釣船つるぎ  釣船つるぎ
 徳島県  鳴門亀浦漁港  はら丸水産  はら丸
 鳥取県  鳥取港  海佐知丸  海佐知丸
 山口県  江崎港  芳美丸  芳美丸
 山口県  徳山西泊港  エイコ3  エイコ3
 大分県  楠港  べっぷ丸  第3 べっぷ丸
 大分県  神崎漁港  邦漁丸  邦漁丸
 佐賀県  呼子港  FC 松尾  第18 幸丸
 長崎県  早福港  関勝丸  関勝丸
 
 ※ 乗船時に使用出来るかどうか、上記リストの搭載船に直接確認してください。
 ▲ページ トップへ
 

Copyright(C)2010 FUJIMORI・FISHING・TACKLE All Rights Reserved